Wniosek do banku o zwrot bezzasadnie pobranej prowizji

Wniosek do banku o zwrot bezzasadnie pobranej prowizji Miasto…, dnia……   Bank………     Dot. Rachunku walutowego  o numerze ……………otwartego w dniu …………w Banku………….. Szanowni Państwo, W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia More »

Wniosek o wydanie prawomocnego orzeczenia

  Sąd Rejonowy w …. I Wydział Cywilny   Wnioskodawca …………………..   Wniosek o wydanie prawomocnego orzeczenia Wnosimy o wydanie prawomocnego orzeczenia  Sądu ( 2 szt.) w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po More »

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji

  URZĄD miasta…………….. Wydział Budżetowo Księgowy   WNIOSEK o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości za lata 2008 – 2013 Na podstawie art. 58 More »

 

Wniosek do banku o zwrot bezzasadnie pobranej prowizji

Wniosek do banku o zwrot bezzasadnie pobranej prowizji
Wniosek do banku o zwrot bezzasadnie pobranej prowizji Miasto…, dnia……   Bank………     Dot. Rachunku walutowego  o numerze ……………otwartego w dniu …………w Banku………….. Szanowni Państwo, W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia ……………………… a otrzymanego w dniu...

Wniosek do MEN o przeprowadzenie kontroli w szkole – lekceważenie praw dzieci

Wniosek do MEN o przeprowadzenie kontroli w szkole – lekceważenie praw dzieci
Wniosek do MEN o przeprowadzenie kontroli w szkole – lekceważenie praw dzieci ( dyslekcja, zakaz korzystania z boiska szkolnego) Miasto…………dnia………..   Rodzice uczniów Szkoły …………….. ul……………………. Miasto………………. Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa  ...

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy na pracodawcę wstrzymującego wypłatę wynagrodzenia.

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy na pracodawcę wstrzymującego wypłatę wynagrodzenia.
Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy na pracodawcę wstrzymującego wypłatę wynagrodzenia. Miast……,dnia……….. Państwowa Inspekcja Pracy ul……………… Miasto………… Dot. –    braku wypłacenia wynagrodzenia oraz prowizji za pracę Szanowni Państwo, W związku z naruszeniem przepisów Kodeksu Pracy dot. wypłaty...

Dyslekcja – prawa dzieci dyslektycznych. Pismo do szkoły o respektowanie praw dzieci z dyslekcją rozwojową.

Dyslekcja – prawa dzieci dyslektycznych. Pismo do szkoły o respektowanie praw dzieci z dyslekcją rozwojową.
Dyslekcja – prawa dzieci dyslektycznych. Pismo do szkoły o respektowanie praw dzieci z dyslekcją rozwojową. Miasto, dnia…. Rodzice uczniów klas ………. Szkoły Podstawowej nr …….   Szkoła Podstawowa nr ……. ul. ………………………………… Miasto………………………….. Dyrektor ……………………..   Szanowni Państwo, Biorąc pod...

Skarga do Komisji Nadzoru Finansowego na bank wyłudzający prowizję za rozpatrzenie wniosku kredytowego

Skarga do Komisji Nadzoru Finansowego na bank wyłudzający prowizję za rozpatrzenie wniosku kredytowego
Skarga do Komisji Nadzoru Finansowego na bank wyłudzający prowizję za rozpatrzenie wniosku kredytowego Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Składamy skargę na bank ……………… ul. ………. i zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie szczegółowej kontroli w...

Reklamacja – usługi telekomunikacyjne

Reklamacja – usługi telekomunikacyjne
Operator sieci komórkowej …………………………. Szanowni Państwo, W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia ………… będące następstwem moich reklamacji składanych wielokrotnie od września 2014 r. niniejszym wyjaśniam co następuje: Przede wszystkim pismo, o którym mowa powyżej, podpisane nazwiskiem pana...

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości

Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości
URZĄD miasta…….. Wydział Budżetowo Księgowy   ODWOŁANIE od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości za lata 2008 – 2013 dla nieruchomości przy ul. ………… W odpowiedzi na Decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego podatku od nieruchomości za lata...

Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego – stosowanie przemocy nauczyciela wobec dzieci

Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego – stosowanie przemocy nauczyciela wobec dzieci
  Wojewoda …………………. …………………. Wniosek o wszczęcie postępowania Wnosimy o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec ……………. nauczyciela w publicznym przedszkolu nr ……………… za uchybienie godności zawodu i obowiązkom nauczyciela, o których mowa w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela, polegającym na stosowaniu przemocy...

Wniosek o wydanie prawomocnego orzeczenia

Wniosek o wydanie prawomocnego orzeczenia
  Sąd Rejonowy w …. I Wydział Cywilny   Wnioskodawca …………………..   Wniosek o wydanie prawomocnego orzeczenia Wnosimy o wydanie prawomocnego orzeczenia  Sądu ( 2 szt.) w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po …………….., zmarłym w dniu …………… w...

Zarządu Dróg Miejskich o wypłatę odszkodowania za wypadek na chodniku

Zarządu Dróg Miejskich o wypłatę odszkodowania za wypadek na chodniku
Wniosek do Zarządu Dróg Miejskich o wypłatę odszkodowania za wypadek na chodniku w następstwie zaniechania utrzymywania w dobrym stanie technicznym nawierzchni chodnika Miasto……….dnia……….     Zarząd Dróg Miejskich ul. ……….. Miasto Dot.: roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych wobec ZDM W...